EEN ERVAREN JURIDISCH PROFESSIONAL

Na mijn afstuderen in 1992 ben ik eerst bijna drie jaren werkzaam geweest als jurist bij Vereniging Eigen Huis. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur en heb ik gewerkt op advocatenkantoren in Veenendaal, Amersfoort en Deventer.

Na bijna 20 jaren advocaat te zijn geweest, waarvan 11 jaren als partner/mede-eigenaar, heb ik in 2015 besloten te stoppen en een pauze in te lassen. Nu ben ik terug met mijn eigen juridische onderneming, Met Recht.

‘Maatschappelijke betrokkenheid staat bij mij hoog in het vaandel’

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij mijn leefomgeving en mijn kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van maatschappelijke (non profit) organisaties. Daarom combineer ik mijn werkzaamheden ook met verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies bij dergelijke organisaties.

Verder ben ik president-commissaris bij N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel te Deventer.

President-Commissaris

N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel

– Heden

Toezichthouder

Partner/eigenaar

JPR Advocaten

Werkzaam in de secties ondernemingsrecht en vastgoed (civiel bouwrecht).

Ondernemingsrecht:
Oprichting van ondernemingen, begeleiden van (grensoverschrijdende) fusies en overnames (inclusief due diligence onderzoek), opstellen en beoordelen van alsmede procederen over (internationale) overeenkomsten inzake o.m. samenwerkingen, participaties, distributie en agentuur, geldleningen, afspraken tussen aandeelhouders, (ver)koop en levering van producten, etc., mededinging en corporate governance.

Civiel bouwrecht:
Opstellen en beoordelen van (koop-/)aannemingsovereenkomsten, bouwteamovereenkomsten, geïntegreerde contracten en andere (samenwerkings)overeenkomsten, advisering inzake o.m. UAV, UAV-GC, AVA en DNR, advisering rondom aanbestedingen en procederen over deze onderwerpen bij o.m. de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Opleiden en begeleiden advocaat stagiaires en advocaat medewerkers.

Cliëntbijeenkomsten organiseren en presenteren.

Partner/Eigenaar

Vitringa Advocaten

Advocaat

Marree & Dijxhoorn Advocaten

, Amersfoort

Advocaat

Blom Advocaten

, Veenendaal

Jurist

Vereniging Eigen Huis

, Amersfoort

Erna Pieters, Juridisch Adviseur